ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Michelin Tyre Point of Contact on Ground

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τον έλεγχο του λαδιού κινητήρα. Είναι μία εύκολη διαδικασία, αλλά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά αν δε γίνει σωστά, γι’ αυτό πριν από οποιοδήποτε μεγάλο ταξίδι πρέπει να ελέγχετε το λάδι κινητήρα. Σε περίπτωση χρήσης του αυτοκινήτου για επαγγελματικούς λόγους, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού καθημερινά.

Ο έλεγχος του λαδιού στο αυτοκίνητο είναι αρκετά εύκολος.

Συνιστούμε να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού το πρωί όταν ο κινητήρας είναι κρύος και το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού βρίσκεται στο δοχείο του. Το δοχείο λαδιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του κινητήρα και αποτελεί το ρεζερβουάρ για το λάδι του κινητήρα. Για τον έλεγχο θα χρειαστείτε ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτες, ένα δοχείο λαδιού και ένα χωνί. Επίσης συνιστούμε να φοράτε γάντια μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο λάδι για τον κινητήρα σας. Βρείτε το σωστό λιπαντικό TOTAL QUARTZ για τον κινητήρα σας στο http://www.total.gr/el/automotive-lubricants/discover-our-products-el/products-cars-el/total-quartz.html

Πώς να ελέγξετε το λάδι στο αυτοκίνητο σας:

  • Βήμα 1: Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας σε επίπεδο οδόστρωμα και σβήστε τη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι είναι κρύα.
  • Βήμα 2: Σηκώστε το καπό και ασφαλίστε το.
  • Βήμα 3: Εντοπίστε τη ράβδο μέτρησης: είναι συνήθως ένα χρώμα που ξεχωρίζει (συχνά κίτρινο, κόκκινο ή λευκό). Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, ελέγξτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.
  • Βήμα 4: Ελέγξτε το λάδι κινητήρα με μια πετσέτα, βγάλτε τη ράβδο μέτρησης, καθαρίστε τη και ελέγξτε το υψηλότερο και χαμηλότερο σημάδι στην άκρη της ράβδου.

Πώς να ελέγξετε το επίπεδο λαδιού του κινητήρα: Βυθίστε την ράβδο μέτρησης ξανά στο λάδι μέσα στο δοχείο, τραβήξτε την έξω και ελέγξτε το λάδι. Εάν το επίπεδο λαδιού του κινητήρα σας είναι κάτω από το χαμηλότερο σημάδι, θα πρέπει να προσθέσετε. Μη γεμίζετε μέχρι το μέγιστο επίπεδο.

Ακόμα κι αν το λάδι είναι μαύρο, μπορεί ακόμα να προσφέρει την απαιτούμενη ποιότητα & απόδοση.

Πώς να συμπληρώσετε το λάδι σας:

  • Αφαιρέστε το καπάκι πλήρωσης λαδιού, που βρίσκεται κανονικά στην πάνω πλευρά του κινητήρα. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό χωνί. Εάν δεν μπορείτε, γυρίστε τον περιέκτη ανάποδα.
  • Ρίξτε την απαραίτητη ποσότητα λαδιού.
  • Βάλτε ξανά το πώμα.
  • Ελέγξτε πάλι το επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι είναι κάτω από το μέγιστο επίπεδο. Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον καταλύτη. Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το λάδι φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο.

Όλες οι συμβουλές που περιέχονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν συστάσεις. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τα βήματα και να θυμάστε ότι αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται υπό τη δική σας ευθύνη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις δεξιότητες. Αν όχι, προτείνουμε οι εργασίες αυτές να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Συνιστούμε, επίσης, να ανακυκλώνετε το χρησιμοποιημένο λάδι, μεταφέροντάς το σε ένα κέντρο αλλαγής λαδιών ή μια εγκατάσταση ανακύκλωσης αποβλήτων. Οποιοσδήποτε τύπος λαδιού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί: λάδι αυτοκινήτου, λάδι μοτοσικλέτας, λάδι φορτηγού, λάδι γεωργικού εξοπλισμού, λάδι σκάφους και άλλα. Μην αναμίξετε υγρό φρένων, ψυκτικό υγρό και λάδι κινητήρα. Κάθε υγρό πρέπει να ανακυκλώνεται ξεχωριστά. Ακόμα και μικρές ποσότητες ψυκτικού μέσου ή υγρού φρένων στο χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα μπορούν να διακόψουν ή να σταματήσουν τη διαδικασία ανακύκλωσης.