Επικοινωνία

Ερωτήσεις; Γράψτε μας!

Για την καλύτερη και άρτια εξυπηρέτηση, η CTC AUTOMOTIVE LTD έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα, στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες που θα παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση για την επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού, ανάλογα με τον τύπο και είδος της κάθε μηχανής. Τα λιπαντικά TOTAL θα είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη την Κύπρο.